New Page 1

Số 9 – Quý I – 2006


VĂN HOÁ – XÃ HỘI

Thành lập Bệnh viện Mắt Huế

Sở Y tế đã tổ chức lễ công bố thành lập Bệnh viện mắt Huế (Quyết định của Bộ Y tế ngày 4/7/2005).

Bệnh viện Mắt Huế ra đời trên cơ sở Khoa Mắt thuộc Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội tỉnh. Khoa có nhiều hoạt động tích cực trong công tác chăm sóc mắt cho nhân dân trong tỉnh, hiện đã giải quyết được vấn đề mắt hột, mắt hột không còn là bệnh có nguy cơ cao. Đặc biệt, Khoa đã thực hiện xoá mù loà cho tỉnh vào năm 2004, về đích trước kế hoạch 16 năm.


Các bài khác

Bác Hồ ăn Tết xứ người

Tiền mừng tuổi của Bác

Cồng chiêng Tây Nguyên – Kiệt tác di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

Chuyện hai con chó của Cụ Phan Bội Châu

Phục hồi tranh tường cổ

Chén rượu của Bác Hồ

Thành lập Trường Cao đẳng Y tế

Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: