New Page 1

Số 9 – Quý I – 2006


VĂN HOÁ – XÃ HỘI

Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Trường cao đẳng Công nghiệp Huế vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trường cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế trên cơ sở Trường trung học Công nghiệp Huế.

Kể từ ngày 27-10, Trường CĐCN Huế có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật: cơ khí, điện, điện tử, nhiệt – máy lạnh, ôtô và công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Trường CĐCN Huế trực thuộc Bộ Công nghiệp, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT. Hiệu trưởng Trường là ông Hoàng Thanh Tịnh.


PV

Các bài khác

Bác Hồ ăn Tết xứ người

Tiền mừng tuổi của Bác

Cồng chiêng Tây Nguyên – Kiệt tác di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

Chuyện hai con chó của Cụ Phan Bội Châu

Phục hồi tranh tường cổ

Chén rượu của Bác Hồ

Thành lập Bệnh viện Mắt Huế

Thành lập Trường Cao đẳng Y tế

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: