Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (28/09/2018)

Sáng ngày 27/9, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Liên hiệp các  Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh  (Liên hiệp hội) về tình hình hoạt động của Liên hiệp hội và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp hội thay mặt Ban Chấp hành báo cáo với Chủ tịch tỉnh các kết quả hoạt động đã đạt được trong thời gian qua và đề xuất một số nhiệm vụ sẽ thực hiện trong năm 2019.

Liên hiệp hội đã khẳng định và làm tốt vai trò đoàn kết và tập hợp trí thức với 47 hội thành viên, 8 trung tâm khoa học công nghệ và 01 Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ với tổng số hội viên hơn 30.000 người. Liên hiệp hội đã thúc đẩy và khích lệ tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật của đội ngũ trí thức và nhân dân toàn tỉnh.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ năm 2008, đến nay có 628 đề tài tham gia cấp tỉnh, riêng năm 2018 có 123 đề tài tham gia. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ được tổ chức từ năm 2004, đến nay có 291 đề tài tham gia Hội thi và 196 công trình tham gia Giải thưởng; ngoài đạt giải thưởng cấp tỉnh, nhiều công trình và đề tài đã đạt giải cao toàn quốc thu hút hàng trăm nhà nghiên cứu đang công tác tại Thừa Thiên Huế và cả các nhà khoa học người nước ngoài tham gia.

Từ năm 2017, Liên hiệp hội đã tổ chức tôn vinh các trí thức tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ (năm 2017 có 15 gương mặt trí thức nghệ tiêu biểu được tôn vinh, năm 2018 có 17 gương mặt trí thức tiêu biểu được tôn vinh); tổ chức gặp mặt, vinh danh 18 nhà sáng chế không chuyên lần thứ nhất. Đây là hoạt động rất thiết thực không chỉ tôn vinh, khen thưởng mà còn tạo động lực cho đội ngũ trí thức và nhà sáng chế không chuyên phát huy tính sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và cộng đồng.

Hoạt động phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật được Liên hiệp hội đẩy mạnh với  Bản tin Khoa học Kỹ thuật và Trang thông tin điện tử tổng hợp. Ngoài ra, Liên hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thường xuyên các buổi phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống đến các tầng lớp nhân dân. Chú trọng tập trung nội dung vào các chuyên đề khoa học phục vụ xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khoẻ, biến đổi khí hậu.

Về kế hoạch hoạt động năm 2019, Liên hiệp hội sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình. Trong đó, chú trọng các hoạt động nghiên cứu sáng tạo khoa học và khởi nghiệp; thúc đẩy hoạt động tư vấn phản biện thông qua các hội thảo sáng tạo khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giới thiệu và chuyển giao giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ hữu ích phục vụ xây dựng nông thôn mới; phổ biến các kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Liên hiệp hội tỉnh

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Liên hiệp hội tỉnh, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Khẳng định Liên hiệp hội đã làm tốt vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, cũng như tạo điều kiện để các sáng tạo và đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về các nhiệm vụ và các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, nhất là đối với các đề tài khoa học và ứng dụng trong sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu… Bên cạnh đó, Liên hiệp hội phải có các hoạt động gắn kết giữa các đơn vị thành viên để huy động tối đa tiềm lực về sáng tạo; thực hiện tốt hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với cácđề án, dự án theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: