Cơ cấu tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung