Nếu Quý vị có điều gì cần tư vấn về khoa học công nghệ, xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Vui lòng bấm vào câu hỏi để xem nội dung trả lời.
Có thuốc diệt được cây Cỏ Cú không?
admin – 01/02/2009


Hỏi: Xin cho biết có loại thuốc nào diệt được cây cỏ Cú không?

Đáp: Cỏ Cú là loại thực vật sinh trưởng sinh dưỡng bằng thân ngầm nên rất khó tiêu diệt. Các loại thuốc trừ cỏ thông thường không diệt hết. để diệt cỏ cú có hiệu quả nên dùng thuốc trừ cỏ Glyphosate là thuốc diệt cỏ hậu nảy mầm. Tuy nhiên chỉ áp dụng tốt và dễ dang đối với đất khai hoang hoặc trên cây lâu năm và khi dùng không bơm thuốc lên cây trồng. Đối với đất trồng cây hàng năm không nên sử dụng thuốc này, nếu  sử dụng không được để thuốc dính vào cây trồng. Nên tiêu diệt cỏ cú bằng phương pháp thủ công trên đất trồng cây hàng năm. dùng cuốc nhỏ xới đất lên và rũ sạch thân, củ nằm trong đất gom lại tiêu huỷ. làm liên tục nhiều vụ.

 

 

Các bài viết khác: