Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII. (16/04/2015)

Ngày 15/4/2015, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức công bố Dự thảo văn kiện Đại hội, triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII.

Tại buổi công bố, ông Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trải qua các kỳ Đại hội đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 140 hội thành viên, trong đó có 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố và 77 hội ngành toàn .

Ông Mậu cũng cho biết thêm, trong lần Đại hội này, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là tổ chức chính trị – xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học học và công nghệ Việt Nam.

Nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của các hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc triển khai những hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những điển hình, mô hình tốt.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh công tác xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Thúc đẩy phát triển các hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam.

Với chủ đề  “Đoàn Kết – Đổi mới – Trí tuệ – Phát triển” Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) dự kiến với trên 900 đại biểu và khách mời, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2015.

Hồng Thanh

 

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: