Công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thị xã Hương Thủy (10/03/2010)

Ngày 09/2/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết này, ngày 01/3/2010, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 766/UBND-NV, thống nhất Phương án tổ chức mittinh kỷ niệm 35 năm giải phóng quê hương, công bố Nghị quyết thành lập thị xã Hương Thủy và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào ngày 23/3/2010; đồng thời giao UBND thị xã Hương Thủy chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình lễ, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, tiết kiệm. UBND tỉnh cử đồng chí La Đình Mão – Ủy viên UBND tỉnh – Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập thị xã Hương Thủy theo chương trình buổi lễ đề ra; Sở Nội vụ đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh thủ tục chuyển tổ chức bộ máy và cán bộ của HĐND, UBND huyện Hương Thủy sang HĐND, UBND thị xã Hương Thủy theo quy định của pháp luật.

 

Doãn Quan (theo www.thuathienhue.gov.vn)

 

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: