Công bố quyết định thành lập Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ Sinh học (06/05/2008)


Sáng 12/12/2007, Đại học Huế đã long trọng tổ chức lễ Công bố quyết định thành lập và khánh thành toà nhà làm việc củaViện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học – Đại học Huế tại đường Hà Nội, thành phố Huế

 Viện Tài nguyên môi trường và Công nghệ sinh học là đơn vị sự nghiệp có thu, sẽ hoạt động với 3 chức năng cơ bản: nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ phục vụ xã hội và cộng đồng, đào tạo sau đại học kết hợp đào tạo ngắn hạn. Viện Tài nguyên môi trường và Công nghệ sinh học Đại học Huế sẽ là đầu mối hình thành một mạng lưới hợp tác nghiên cứu với các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Huế, sẽ xây dựng những đề tài, dự án, các chương trình nghiên cứu liên ngành và đa ngành nhằm tập hợp, khai thác đội ngũ đa ngành và trang thiết bị hiện đại của Đại học Huế, xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn phù hợp với đặc thù vùng, miền phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội khu vực mà trước hết là tỉnh Thừa Thiên Huế và các vùng phụ cận.

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: