Bổ sung ngữ nghĩa cho website truyền thống và ứng dụng cho Cổng thông tin điện tử thành phố Huế

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 80

 

Tính mới của giải pháp


Hiện nay, hầu hết Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành đang sử dụng web truyền thống, chưa thấy đơn vị nào công bố tích hợp ngữ nghĩa vào cổng thông tin điện tử của mình. Từ thực trạng và những vấn đề đã phân tích trên cho thấy, việc lưu trữ và quản lý được các thông tin ngữ nghĩa trong CMS, nếu được áp dụng sẽ khiến cho việc tổ chức, bảo trì nội dung thuận tiện hơn, đồng thời cũng cho phép người đọc dễ dàng tìm kiếm hoặc duyệt qua nội dung nhanh chóng hơn. Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, các yêu cầu chức năng này hoàn toàn có thể được giải quyết bằng cách bổ sung siêu dữ liệu ngữ nghĩa (semantic meta-data) cho các đối tượng tài nguyên trong CMS. Theo đó, các đối tượng có thể được quản lý bằng các bộ lập luận (reasoner) và truy vấn thông qua các công cụ có hỗ trợ ngôn ngữ SPARQL – ngôn ngữ truy vấn dữ liệu ngữ nghĩa, tương tự như SQL, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ. Đây chính là điểm mới, sáng tạo của đề tài dự thi. Nhóm tác giả đã đề xuất khung giải pháp hỗ trợ quản lý và tìm kiếm theo ngữ nghĩa cho các hệ quản trị nội dung (CMS) bao gồm 02 thành phần: (1) Cơ sở tri thức về các tài nguyên trong CMS - gọi là CMS KB (CMS Knowledge base), (2) Module cung cấp dịch vụ quản lý và tìm kiếm ngữ nghĩa đối với các tài nguyên có trong CMS - gọi là SMnS (Semantic Management and Search for CMS).


Ứng dụng thực tiễn


Giải pháp được đề xuất có các đặc điểm Độc lập với các hệ thống triển khai; Sẵn sàng kết nối, tích hợp thông qua các chuẩn (SOA, Web Service). Nhờ vậy, giải pháp hoàn toàn có thể được triển khai cho mọi website mà không làm ảnh hưởng đến kiến trúc cũng như hoạt động hiện tại của các website này. Trên thực tế, giải pháp đã áp dụng thành công cho Cổng thông tin điện tử Thành phố Huế (www.huecity.gov.vn).


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Việc bổ sung lớp ngữ nghĩa bằng kiến trúc cho khung giải pháp đề xuất ở trên có ưu điểm sẽ không làm thay đổi dữ liệu, cấu trúc cũ của hệ thống cũ mà sẽ làm giàu thêm ngữ nghĩa cho các website, nhất là trong các chức năng tìm kiếm, tra cứu thông tin. Những siêu dữ liệu ngữ nghĩa như: "có-nội-dung", "có-liên-quan-đến", "là-bản-dịch-của",... sẽ giúp hệ thống đưa ra được kết quả đầy đủ, bao hàm hơn cho những truy vấn tìm kiếm, tra cứu thông tin của người dùng. Việc áp dụng thông tin ngữ nghĩa vào các website truyền thống đem lại sự thuận tiện cho đội ngũ quản trị nội dung và cả người dùng. Điều này không đơn thuần đem lại giá trị kinh tế (hiệu năng hệ thống được tăng cao, tiết kiệm chi phí quản lý) mà còn có ý nghĩa xã hội: hiệu quả tra cứu thông tin được cải thiện sẽ thúc đẩy người dùng thường xuyên sử dụng hệ thống, qua đó nâng cao nhận thức của họ về mặt chính quyền, xã hội điện tử là mục tiêu mà Tỉnh nhà cũng như cả nước đang hướng đến trong cuộc cách mạng Công nghệ 4.0.