Công nghệ ASP.Net Web Api 2.0 và ứng dụng vào Hệ thống cung cấp dịch vụ Web Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

Giải Khuyến Khích Tỉnh

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 71

 

Tính mới của giải pháp


Trình bày được qui trình xây dựng một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) cung cấp dữ liệu cho các đối tác thông qua các web api 2.0. Xây dựng được các Web api 2.0 cung cấp dữ liệu học phí và hệ thống Elearning trường CĐSP Thừa Thiên Huế Giới thiệu một số giải pháp để minh họa cách thức truy xuất dữ liệu từ các web api 2.0. Xây dựng được tài liệu để sinh viên công nghệ thông tin có thể nghiên cứu và phát triển về công nghệ Web.


Ứng dụng thực tiễn


Giải pháp Công nghệ ASP.Net Web API 2.0 và ứng dụng vào cơ sở dữ liệu Quản lý đào tạo Trường CĐSP Thừa Thiên Huế đã được triển khai trên máy chủ có địa chỉ http://api.cdsphue.edu.vn. Cài đặt các giải pháp kỹ thuật khác nhau để minh họa cách thức khai thác các Web Api trên địa chỉ http://vidu.cdsphue.edu.vn.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Giải pháp đã khắc phục được hai nhược điểm lớn của giải pháp trao đổi dữ liệu theo định dạng Excel, đó là tính không đồng bộ giữa dữ liệu tải về để khai thác và dữ liệu hiện hành của hệ thống; cần có thao tác tải và nạp dữ liệu khi khai thác dữ liệu. Giải pháp sử dụng công nghệ ASP.Net Web API 2.0 cung cấp dữ liệu dạng JSON hoặc XML nên không phụ thuộc vào nền tảng của hệ thống khai thác dữ liệu. Đây cũng là nguồn dữ liệu thích hợp cho các phần mềm cài đặt trên các thiết bị di động. Giải pháp cũng góp phần giúp Trường CĐSP Thừa Thiên Huế chủ động tin học hóa trong công tác quản lý, phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ giảng viên và tiết kiệm kinh phí mua sắm, bảo trì các phần mềm chuyên dụng.