Hệ thống dạy và học lập trình trực tuyến

Giải Nhì Tỉnh

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 96

 

Tính mới của giải pháp


• Xây dựng một hệ thống phần mềm phục vụ cho việc thi trực tuyến. • Xây dựng các quy trình chính trong hệ thống thi trực tuyến gồm: + quy trình xây dựng ngân hàng đề thi. + quy trình chọn đề thi, setup đề thi lên hệ thống. + quy trình thi. Việc thay đổi phương thức thi truyền thống bằng phương thức thi trực tuyến trên máy tính với nhiều ưu điểm: • Tính khoa học: là sự chính xác trong việc đánh giá kết quả thi, áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, khả năng thực hành cao. • Tính thời sự: là cách thi tiên tiến, áp dụng CNTT trong giáo dục, có thể nhìn nhận như một phương thức học-thi tiên tiến(E-learning). • Tính hiệu quả về kinh tế. Tính mới và sáng tạo thể hiện qua nhiều chức năng cũng như phần nội dung của hệ thống: - Ứng dụng học và thi trực tuyến. - Nội dung bài tập phong phú và phù hợp với xu thế học hiện đại. - Đáp ứng đầy đủ các chức năng cho việc tổ chức các kỳ thi lập trình.


Ứng dụng thực tiễn


• Đã triển khai từ năm 2016 và chính thức hoạt động trên web từ tháng 1/2017. • Đã triển khai nhiều kỳ thi lập trình. • Hệ thống bài tập phong phú. • Áp dụng cho hai môn học Kỹ thuật lập trình 1, 2 thuộc ngành CNTT trường Đại học Khoa học Huế. Hiện đang sử dụng để dạy cho hai môn học được Nhà trường và Khoa đồng ý. • Địa chỉ ứng dụng: http://oj.hueuni.edu.vn


Hiệu quả kinh tế - xã hội


• Áp dụng được cho nhiều đối tượng học. • Triển khai diện rộng: Do ứng dụng web nên dễ dàng triển khai trên diện rộng, minh họa cụ thể thông qua kỳ thi HUSC 2019 mà chúng tôi vừa tổ chức. • Tiết kiệm chi phí, công sức cho các kỳ thi: Một kỳ thi không giấy, ít giám sát mà vẫn đảm bảo tính công bằng, công bằng về phần thi, công bằng về phần chấm bài (máy chấm) và có kết quả ngay tức khắc, động viên hoặc thúc đẩy người thi. • Kênh quảng bá thông tin đến nhiều người: Được xem là một kênh thông tin đến với người học nhanh nhất, qua đó có thể quảng bá về năng lực dạy và học của Thầy và trò trường Đại học Khoa học Huế. • Nâng cao năng lực cho người học: Rõ ràng với cách học và thi năng động, công tâm và với số lượng lớn kiến thức người học dễ đạt được trình độ tốt nhất.