DỮ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ

Giải Khuyến Khích Tỉnh
Hệ thống tự động giám sát về độ pH và độ đục nguồn nước...
Phần mềm tin học

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Nguyễn Lê Quốc Hùng
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Điều khiển và giám sát từ xa ngôi nhà thông minh sử dụng năng...
Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Đoàn Đức Trình
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Xe đạp sử dụng nguyên lý áp điện tạo nguồn năng lượng sạch và...
Sản phẩm thân thiện với môi trường

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Phạm Nguyên Khang
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Ngiên cứu vi khuẩn gây hư hỏng sữa trong việc xử lý nước thải
Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Đỗ Hoàng Thế Phúc
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Phần mềm học tập
Phần mềm tin học

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Văn Hữu Hoàng Dũng
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Nghiên cứu một số thành phần hóa học có hoạt tính chống oxy hóa...
Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Phan Thị Mỵ
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Hệ thống tạo năng lượng điện từ sóng âm hỗ trợ đo và giám...
Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Nguyễn Lê Bảo Ngọc
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Công tơ nước điện tử giám sát và quản lý nước sử dụng
Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Hồ Vũ Thuận
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Mô hình nhà thông minh
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Hồ Nhật Thuyết


 

|<  1  2  3  4  5  6  7  >|