DỮ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ

Giải Khuyến Khích Tỉnh
Giá đỡ đọc sách chống cận thị và hỗ trợ học tập từ màn...
Đồ dùng dành cho học tập

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Nguyễn Thị Khánh Linh
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Giỏ hoa đa năng
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Nguyễn Quang Tuệ
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Mô hình máy tách hạt ngô dùng trong gia đình
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Nguyễn Văn Nguyên
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Sử dụng WordPress để tạo website phục vụ học tập và giải trí
Phần mềm tin học

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Hoàng Công Huân
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Mũ bảo hiểm thông minh hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu
Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế

Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ năm 2019
Đặng Phan Nhật Quỳnh


 

|<  1  2  3  4  5  6  7