Kỹ thuật thiết kế bài giảng môn toán bằng phần mềm mã nguồn mở Geogebra

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 82

 

Tính mới của giải pháp


- Sử dụng phần mềm mã nguồn mở Geogebra, sáng tạo thêm các tổ hợp lệnh, xây dựng các giải pháp kỹ thuật để giáo viên có thể tự làm các thiết bị dạy học môn Toán phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. - Khi sử dụng các giải pháp kỹ thuật để tự làm thiết bị dạy học môn Toán giáo viên sẽ có đủ khả năng để tương tác với học sinh trên lớp khi tiến hành giảng dạy. - Giải pháp kỹ thuật trên sẽ giúp cho giáo viên sáng tạo trong việc chuyển tải ý tưởng của mình khi sử dụng phương pháp tích cực.


Ứng dụng thực tiễn


- Kỹ thuật trên được áp dụng cho tất cả giáo viên dạy Toán. Giáo viên Vật lý và một số bộ môn khác cũng có thể sử dụng để tự làm thiết bị cho bộ môn của mình. - Kết hợp với đề tài "Tự học phần mềm Geogebra" công thêm sự góp ý của các chuyên gia, kỹ thuật cho đề tài, hoàn thiện để trở thành tài liệu tập huấn cho giáo viên Toán - Tin trên toàn quốc trong dịp đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


- Nâng cao năng lực sử dụng phần mềm dạy Toán của giáo viên để có khả năng tương tác trực tiếp với học sinh khi giảng dạy trên lớp. - Đóng góp tài liệu tập huấn sử dụng phần mềm dạy Toán trong phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. - Góp phần vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giảng dạy của giáo viên. - Góp phần giải quyết vấn nạn dạy chay trên lớp.