DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - GTVT

Giải Nhất Tỉnh
Thiết kế công nghệ bể lọc tiếp xúc sinh học trong xử lý nước...
Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - GTVT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS. Trương Công Nam
Giải Nhì Tỉnh
Máy bơm mỡ tự động cho vòng bi suốt máy kéo sợi con
Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - GTVT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Hồ Thanh Phương
Giải Nhì Tỉnh
Máy bón phân, tưới nước tự động
Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - GTVT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Nguyễn Văn Quy
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Xe lắc năng lượng mặt trời dùng cho người khuyết tật
Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - GTVT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Nguyễn Xuân Trung
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Chế tạo máy đo tốc độ vòng quay loại đèn chớp “Stroboscope”...
Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - GTVT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Võ Xuân Anh
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Mô hình xe điện ba bánh sử dụng năng lượng mặt trời
Cơ khí - Tự động hóa - Xây dựng - GTVT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Dương Văn Lập