DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Y - Dược

Giải Nhất Tỉnh
Ứng dụng kỹ thuật phẫu tích mạc treo trực tràng đường hậu môn...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS. Hồ Hữu Thiện
Giải Nhì Tỉnh
Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) phát hiện sự...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS. Đặng Công Thuận
Giải Nhì Tỉnh
Ứng dụng các kỹ thuật xạ phẫu định vị bằng máy gia tốc tuyến...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
GS.TS. Phạm Như Hiệp
Giải Nhì Tỉnh
Ghép tim xuyên Việt: giải pháp hiệu quả cho những bệnh nhân suy tim...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
BSCKII. Trần Hoài Ân
Giải Nhì Tỉnh
Nghiên cứu ứng dụng theo dõi độ bão hòa ôxy tại mô não bằng kỹ...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
BSCKII. Đặng Thế Uyên
Giải Ba Tỉnh
Ứng dụng kỹ thuật Roux-en-Y tái lập lưu thông mật ruột sau cắt...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
GS.TS. Phạm Như Hiệp
Giải Ba Tỉnh
Đánh giá hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị chấn...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Quang
Giải Ba Tỉnh
Nghiên cứu tỷ lệ trầm cảm sau sinh và mối liên quan giữa các yếu...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Michale Dunne
Giải Ba Tỉnh
Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh giãn ngả...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS.BS. Nguyễn Thanh Xuân


 

1  2  3  4  5  >|