DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Y - Dược

Giải Ba Tỉnh
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả bước đầu của kỹ thuật đặt stent...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Hồ Anh Bình
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Ứng dụng kỹ thuật nội soi xuyên phúc mạc đặt tấm lưới prolen...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Phạm Như Hiệp
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Nghiên cứu chế tạo bộ chân đế biến kính hiển vi thường thành...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS. Trần Anh Hùng
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Ứng dụng trong điều trị kéo giãn da cải tiến bằng bộ dây chuyền...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS.BS Hồ Mẫn Trường Phú
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Nghiên cứu đánh giá tính chất lý hóa, tiêu chuẩn giới hạn vi...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS.BSCKII. Trần Văn Hòa
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Chế biến viên “Quy Tì hoàn”, ngự phương Thái Y viện triều...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Lương y đa khoa Lê Hữu Mạch
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Nghiên cứu, đề xuất phương pháp gây mê tĩnh mạch dưới sự điều...
Y - Dược

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Lê Ngọc Bình


 

|<  1  2