DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Giáo dục và các lĩnh vực khác

Giải Khuyến Khích Tỉnh
Ứng dụng mô hình thực hành đào tạo kế toán trong doanh nghiệp
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS. Trần Minh Đức
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Thơ mới và thơ Việt Nam từ năm 1975 - 2000 từ góc nhìn so sánh qua...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS. Hoàng Thị Huế
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS. Phạm Bá Thành
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Hiệu quả tích cực của mô hình dạy học theo dự án tích hợp kết...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Lê Thị Phúc
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Chế tạo đồ dùng dạy học từ vật liệu tái chế, rẻ tiền phục...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Trương Viết Muốn
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển,...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS. Lê Kế Quân
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Ứng dụng tự học và luyện thi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Hoàng Thị Thu Hằng


 

|<  1  2