Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua việc tổ chức bữa ăn trưa ở trường mầm non.

Giải Khuyến Khích Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 58

 

Tính mới của giải pháp


- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về việc giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua việc tổ chức bữa ăn trưa ở trường mầm non. - Đề xuất một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua việc tổ chức bữa ăn trưa ở trường mầm non. - Xây dựng thang đánh giá hiệu quả giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua việc tổ chức bữa ăn trưa ở trường mầm non.


Ứng dụng thực tiễn


Đề tài 'Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua việc tổ chức bữa ăn trưa ở trường mầm non” có khả năng áp dụng cho trẻ 5-6 tuổi ở tất cả các trường mầm non. Đề tài được triển khai ở trường Thực hành MN Họa Mi, trường CĐSP Thừa Thiên Huế.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Đề xuất một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua việc tổ chức bữa ăn. Xây dựng thang đánh giá hiệu quả giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua việc tổ chức bữa ăn trưa ở trường mầm non.