Nghiên cứu khôi phục cảm biến áp điện cho tổ hợp anten của sô na nhúng VGS-3 trang bị cho không quân - hải quân.

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 74

 

Tính mới của giải pháp


- Bằng các kỹ thuật phân tích thực nghiệm, đo phổ cộng hưởng áp điện, điện môi, sắt điện của các biến tử thu - phát. Đã giải mã được bí quyết công nghệ chế tạo các loại đầu dò phát, thu trong tổ hợp anten của sô na nhúng VGS-3 trang bị cho Không quân -Hải quân. - Sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics mô phỏng hoạt động của biến tử kép sử dụng trong mảng thu của Sô na. - Trên cơ sở kết quả giải mã này, đã đưa ra được các giải pháp hợp lý khôi phục các biến tử gốm áp điện trong các đầu dò thu, phát. - Bằng thiết bị, vật tư đặc chủng tự chế tạo như: hệ phân cực cao áp 0 - 40 kV, keo bạc dẫn, epoxy dẫn,… Lần đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi đã khôi phục được các loại đầu dò thủy âm trong tổ hợp anten của sô na nhúng VGS-3. - Đã chế tạo được các hệ vật liệu mới trên cơ sở BaTiO3 và BaTiO3 nano có các tính chất sắt điện, điện môi, áp điện cao hơn nhiều so với các vật liệu đã được sử dụng trong chế tạo biến tử của nước ngoài. Kết quả này đã mở ra khả năng hoàn toàn chủ động tự chế tạo mới trong nước, các loại loại đầu dò thủy âm ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.


Ứng dụng thực tiễn


- Hoàn toàn có khả năng chủ động khôi phục và chế tạo mới các loại đầu dò thủy âm dùng trong quân sự. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng liên quan đến việc phát triển, chế tạo các thiết bị thủy âm nhằm bảo vệ biển đảo mà Việt Nam chưa tự chế tạo được. - Hoàn toàn có khả năng khôi phục và chế tạo mới các loại đầu dò thu phát sóng âm, siêu âm đơn và đa tần trong dân sự như các máy thăm dò cá, máy đo độ sâu - Đã và đang được triển khai ứng dụng trên các thiết bị săn ngầm của Lữ đoàn 954 thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Với Việt Nam, tiềm lực kinh tế - quân sự còn thấp, nhưng có vùng biển dài, rộng và vì vậy có nhiều khả năng bị đe dọa quân sự từ hướng biển. Việc chủ động chế tạo mới các loại đầu dò âm – siêu âm sẽ góp phần tự phát triển các thiết bị dò tìm mục tiêu hiện đại, hệ thống nhận biết địch ta,…nhằm bảo vệ thành công thềm lục địa, biển đảo, bảo vệ các khu vực mục tiêu quan trọng – hải cảng, căn cứ hải quân, các khu vực trọng điểm về kinh tế. Chúng ta không phải mất nhiều kinh phí để thuê chuyên gia nước ngoài khôi phục hoặc phải mua mới. Hơn thế nữa, việc chủ động tự sửa chữa và chế tạo mới sẽ giúp chúng ta giữ được bí mật quốc phòng.