Nghiên cứu tỷ lệ trầm cảm sau sinh và mối liên quan giữa các yếu tố xã hội, văn hóa và trẻ đối với sức khỏe tâm thần sau sinh của phụ nữ tại tỉnh thừa thiên huế

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Y - Dược
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 67

 

Tính mới của giải pháp


Đây là nghiên cứu đầu tiên về trầm cảm sau sinh của phụ tại Việt Nam cũng như tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỷ lệ ước tính là 18,1%, điều này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các triệu chứng trầm cảm sau sinh là phổ biến trên khắp Việt Nam, bao gồm cả các tỉnh miền Trung. Nghiên cứu này cũng nhằm mục đích tìm hiểu các yếu tố xã hội, văn hóa và trẻ sơ sinh liên quan đến các triệu chứng trầm cảm ở phụ nữ. Các triệu chứng trầm cảm có liên quan đến nghèo đói, mất an ninh lương thực, bị bạo hành, sức khỏe của trẻ sơ sinh và mối quan hệ bất hòa với bạn tình và giai đình. Phụ nữ thành thị có nhiều khả năng có điểm EPDS cao hơn phụ nữ nông thôn. Hai yếu tố văn hóa trước đây được cho là có ảnh hưởng trong bối cảnh Việt Nam (ở cử sau sinh và ưa thích con trai) không có mối liên quan với các triệu chứng trầm cảm.


Ứng dụng thực tiễn


Nghiên cứu này là tiền đề để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo nhằm có một dữ liệu về tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở các địa bàn khác nhau và trên cả nước. Bên cạnh đó nó cũng là cơ sở để thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về các biện pháp can thiệp hiệu quả với chi phí thấp để điều trị các rối loạn tâm thần chu sinh cũng như các nghiên cứu về cách chăm sóc trẻ và đối tượng bị ảnh hưởng bởi các rối loạn tâm thần chu sinh ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong những năm gần đây khi xảy ra tình trạng nghiêm trọng của nhiều trường hợp tự tử sau sinh, đề tài này được sử dụng như là bằng chứng đầu tiên nghiên cứu tại Việt Nam (Huế năm 2010 và Đà Nẳng năm 2012) và trầm cảm sau sinh là nguyên nhân hàng đầu của vấn đề nghiêm trọng này.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các triệu chứng trầm cảm sau sinh là phổ biến trên khắp Việt Nam, bao gồm cả các tỉnh miền Trung. Nó cũng nhằm mục đích khám phá các yếu tố xã hội, văn hóa và trẻ sơ sinh liên quan đến các triệu chứng trầm cảm ở phụ nữ ở miền Trung Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế để có thể đưa ra các giải pháp khắc phục.