Sáng tạo Thiết bị thí nghiệm vật lý mới

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 67

 

Tính mới của giải pháp


Đề tài đưa ra thiết kế và chế tạo bảy sản phẩm thí nghiệm vật lý mới hoặc cải tiến các thiết bị đã có trên thị trường. Những sản phẩm này có giá thành rẻ nhưng có chất lượng tốt. Đây là những sản phẩm chưa có ai làm trước đây. Tác giả đã khéo léo sử dụng điện thoại thông minh để hỗ trợ việc ghi dữ liệu thí nghiệm. Điều này đã đơn giản hoá, làm giảm chi phí và tăng độ chính xác cho các thiết bị thí nghiệm.


Ứng dụng thực tiễn


Các sản phẩm thí nghiệm này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi vào các trường học để minh hoạ cho các tiết học vật lý. Nếu được sản xuất hàng loạt thì các sản phẩm này là tài nguyên tốt để đổi mới giáo dục. Các sản phẩm này đã và đang được sử dụng để phục vụ dạy học tại trường TH & THCS Phượng Hoàng Huế. Đồng thời, một số sản phẩm đã được bán cho các thầy cô giáo trên toàn quốc để phục vụ dạy học thực nghiệm.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Các sản phẩm vật lý mới có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm tương tự trên thị trường nhưng lại có chất lượng rất tốt, nên chúng tiết kiệm được kinh phí mua thiết bị thí nghiệm cho dạy học.