Ứng dụng đa phương tiện để nâng cao hiệu quả dạy học môn Vật lý cấp THCS trên địa bàn thành phố Huế

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 66

 

Tính mới của giải pháp


Về mặt lý thuyết, sử dụng đa phương tiện không phải là vấn đề quá mới đối với đa số các giáo viên Vật lý bậc Trung học cơ sở, tuy nhiên thực tế thì nó vẫn chưa được áp dụng một cách rộng rãi. Do đó, giải pháp của nhóm nghiên cứu đưa ra phải mang tính toàn diện: vừa giới thiệu được phương pháp, vừa mang tính thuyết phục, truyền cảm hứng cho giáo viên, vừa cung cấp cho họ một cái nhìn tổng quan, vừa cung cấp được những các thức tiến hành, công cụ cụ thể. Giải pháp là kết quả của một đề tài được thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, nếu xét theo khía cạnh hệ thống hóa lý thuyết và áp dụng cụ thể việc sử dụng đa phương tiện trong dạy học Vật lý cấp THCS. Tính mới và sáng tạo của nó cũng được thể hiện qua những sản phẩm chính thu được của quá trình thực hiện đề tài để đề xuất giải pháp


Ứng dụng thực tiễn


Giải pháp được đề xuất có khả năng áp dụng cao, trong việc giảng dạy môn Vật lý ở cấp Trung học cơ sở trên phạm vi các trường thuộc thành phố Huế cũng như trên toàn quốc. Điều này đã được chứng minh trước tiên qua việc điều tra về điều kiện cũng như năng lực và sự sẵn sàng, sự quan tâm của giáo viên đối với vấn đề có liên quan. Sau đó, việc thử nghiệm áp dụng cũng như quá trình tập huấn, chuyển giao giải pháp đã được cộng đồng giáo viên đánh giá cao và hưởng ứng cũng đã khẳng định lần nữa trên thực tế khả năng áp dụng của giải pháp


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Giải pháp có thể mang lại kết quả rõ rệt trong việc nâng cao hiệu quả của việc giảng dạy môn Vật lý ở bậc trung học cơ sở, góp phần chuyển biến quá trình dạy học từ định hướng truyền thụ tri thức sang định hướng phát triển năng lực, một xu hướng hiện đại đang được chú trọng phát triển trong giáo dục ở Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn thế giới (điều này khổng thể tính được bằng giá trị tiền) Tính hiệu quả của giải pháp cũng có thể được đánh giá cao khi xét về mặt kinh tế, cụ thể là không đòi hỏi sự đầu tư nhiều về trang bị cũng như chi phí, chỉ cần vận dụng những cơ sở vật chất có sẵn ở các trường như máy tính, máy chiếu/tivi cùng những thiết bị, phần mềm có sẵn khác để thực hiện