Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) phát hiện sự khuếch đại gen HER2 trong ung thư biểu mô tuyến vú.

Giải Nhì Tỉnh

Lĩnh vực: Y - Dược
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 70

 

Tính mới của giải pháp


- Đây là nghiên cứu đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên áp dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) để phát hiện sự khuếch đại gen HER2 trong ung thư vú với số lượng mẫu khá lớn được công bố. - Hoàn thiện một quy trình kỹ thuật Dual-ISH trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch hiện đại. Kỹ thuật này khắc phục được cả 3 nhược điểm của kỹ thuật FISH truyền thống. - Áp dụng quy trình đã hoàn thiện này để xác định tình trạng khuếch đại gen HER2 của bệnh nhân ung thư vú nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.


Ứng dụng thực tiễn


- Chúng tôi đã áp dụng quy trình kỹ thuật này để xét nghiệm xác định tỷ lệ khuếch đại gen HER2 của 100 bệnh nhân ung thư vú tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế và Bệnh viện Trung Ương Huế, đã chọn lựa chính xác bệnh nhân được điều trị đích phân tử, góp phần nâng cao chất lượng sống và cải thiện tiên lượng của bệnh nhân ung thư vú trong khu vực. - Quy trình kỹ thuật và kết quả lai tại chỗ này đã và đang được áp dụng trong đào tạo Đại học, Sau Đại học và NCKH trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh, Ung bướu và Sinh học phân tử. - Quy trình kỹ thuật lai tại chỗ này có thể được chuyển giao, áp dụng cho các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến Tỉnh nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh ung thư vú.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Phương pháp này khắc phục được các nhược điểm của FISH, đó là: 1/ Các tiêu chuẩn chẩn đoán có thể được khảo sát dưới kính hiển vi quang học thông thường, không cần kính hiển vi huỳnh quang với những kính lọc màu và nguồn sáng chuyên dụng, buồng đọc tối… nên kết quả xét nghiệm sẽ khách quan hơn; 2/ Tín hiệu màu của gen bền vững, không bị phai dần theo thời gian như đối với FISH, nên có thể lưu trữ, bảo quản tiêu bản lâu dài, có thể chẩn đoán, hội chẩn lại, đào tạo và NCKH. Áp dụng quy trình kỹ thuật này giúp chọn lựa chính xác nhóm bệnh nhân được điều trị đích phân tử, góp phần nâng cao chất lượng sống và cải thiện tiên lượng, tăng thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư vú trong khu vực. Tạo niềm tin, động lực cho các bệnh nhân không may bị mắc bệnh ung thư vú và người thân về 1 kỹ thuật chẩn đoán mới vừa hiện đại, chính xác vừa hỗ trợ chọn lựa điều trị và giúp cải thiện tiên lượng bệnh.