Ứng dụng mô phỏng cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" theo mô hình Client - Serven sử dụng công nghệ Node.js

Giải Nhất Tỉnh

Lĩnh vực: Phần mềm tin học
Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh TN-NĐ
Năm: 2019
Lượt xem: 57

 

Tính mới của giải pháp


Ứng dụng tạo ra một trải nghiệm cho mọi người giống như đang tham gia trực tiếp cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” hơn so với các phần mềm khác. Xây dựng dựa theo dạng web application tăng tính bảo mật cho phần mềm, dễ mở rộng, dễ cải tiến. Sử dụng các công nghệ mới nhất trong xây dựng phần mềm giúp tăng tính ổn định và tốc độ xử lí.


Ứng dụng thực tiễn


Nhằm mang lại cơ hội giải trí, thử thách, cải thiện bản thân cho mọi người, tạo ra công cụ giúp cho việc tìm ra thí sinh tài năng dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Sử dụng để tổ chức các trò chơi nhằm giải trí, thi thố cùng nhau; sử dụng để tổ chức các cuộc thi tuyển chọn thí sinh đại diện tổ chức, trường, tỉnh,… tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”; Sử dụng để luyện tập, chuẩn bị các thí sinh cho cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.