Xây dựng mô hình Làng Bích họa để bảo tồn tài nguyên thủy sản và phát triển sinh kế cộng đồng tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giải Khuyến Khích Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 59

 

Tính mới của giải pháp


(1) Là mô hình đầu tiên tại Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung áp dụng hình thức 'Bảo tồn tài nguyên thủy sản dựa vào cộng đồng thông qua áp dụng các hình thức nghệ thuật công cộng, đại chúng”, trong đó cộng đồng có vai trò trung tâm vận hành và quản lý. (2) Làng Bích Họa chỉ là công cụ bảo tồn, thông qua làng bích họa thúc đẩy nhận thức của cộng đồng và khách du lịch về giá trị tài nguyên. Làng Bích họa sẽ mang lại giá trị về kinh tế du lịch, từ đó hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề gắn với du lịch dịch vụ bền vững môi trường, thay vì quá chú trọng và khai thác vào tài nguyên trên đầm phá đang ngày một suy giảm. (3) Mô hình áp dụng phương pháp cộng đồng nên huy động được lực lượng, nguồn lực và cách thức giải quyết bất cập trong quản lý (4) Mô hình Làng Bích Họa đã giúp thực tế hóa bảo tồn trong điều kiện tài nguyên suy thoái nghiêm trọng, Làng Bích Họa đã nhận được quan tâm và hỗ trợ của chính quyền các cấp. (5) Cải tiến sinh kế thông qua thu hút khách du lịch từ đó thay đổi cách tiếp cận tài nguyên của người dân đã được xem là nội dung quan trọng được triển khai ngay từ đầu và đạt kết quả tích cực. Trong điều kiện suy thoái tài nguyên, việc thúc đẩy chuyển đổi sang các nghề bền vững góp phần tạo động lực cho sự tham gia của cộng đồng.


Ứng dụng thực tiễn


Kết quả và sản phẩm của mô hình tại Ngư Mỹ Thạnh có thể áp dụng cho bảo tồn và phát triển du lịch ở các vùng mặt đầm phá, vịnh, sông ngòi, ao hồ và các loại thủy vực tương tự. Các vùng mặt nước này có tiềm năng diện tích đáng kể ở Thừa Thiên Huế và hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Đây là loại hình tài nguyên có vai trò kinh tế xã hội lớn, có tiềm năng phát triển du lịch, nhưng hiện trạng tài nguyên thủy sản đang suy thoái nặng nề do khai thác quá mức.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Với hơn 50 lượt khách được ghi nhận trong vòng 1 tháng sau khi thiết lập làng bích họa so với 5-7 lượt/tháng đã thực sự là cú hích lớn với du lịch tại Ngư Mỹ Thạnh, Quảng Lợi. Ngoài ra, theo đánh giá chung của các Chi hội nghề cá và cán bộ xã, cộng đồng ngư dân xung quanh phấn khởi, tin tưởng ngày một nhiều hơn vào chủ trương hình thành làng bích họa sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương. Nhìn chung, sau khi hình thành làng bích họa, ý thức của cộng đồng ngày được nâng cao, nhận thức về giá trị tài nguyên cũng được cải thiện. Đặc biệt là thanh thiếu niên thông qua các tour du lịch giáo dục đã thực sự có hiệu quả, các em tham gia đã nhận thức được giá trị của bảo tồn của tài nguyên thủy sản