Tin mới
 • 29-04-2021
 • Cẩm Lai
69 đề tài được trao giải tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XIV, năm 2021

Sáng ngày 29/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XIV, năm 2021 (sau đây gọi là Ban Tổ chức Cuộc thi) đã tiến hành họp xét trao giải và thông qua kết quả chấm thi của các hội đồng chấm thi theo lĩnh vực.

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 29-01-2021
 • Cẩm Lai
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 04-11-2020
 • BTC Cuộc thi
Đề tài đạt giải Nhất tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 30-10-2020
 • BTC Cuộc thi
Đề tài đạt giải Nhất tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 30-09-2020
 • Cẩm Lai
Tối ngày 29/9, tại Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 24-09-2020
 • Ban Tổ chức Cuộc thi
Ban Tổ chức Cuộc thi xin thông báo đến quý đại biểu, tác giả/ nhóm tác giả và giáo viên hướng dẫn Lễ Tổng kết…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 18-09-2020
 • Ban Tổ chức Cuộc thi
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2020 quyết định hoãn…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 05-08-2019
 • Đinh Văn Chung
Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh và chung tay hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng, Nhóm tác…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 15-07-2019
 • Đinh Văn Chung
Với ý tưởng muốn tạo ra một loại túi thay thể túi ni lông để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, Lê Bùi…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 10-07-2019
 • Đinh Văn Chung
Nhằm góp phần làm giảm thiểu lượng rác thải và mong muốn tạo ra sản phẩm vừa thân thiện với người dùng vừa thân…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
 • 04-07-2019
 • Đinh Văn Chung
Chiếc mũ đặc biệt này sẽ nhắc nhở bằng tiếng kêu cảnh báo phát ra từ bên trong mũ thông qua chiếc loa khi nhận thấy…


 


 

1   2   310  11  12  >|