Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
  • 21-11-2014
  • Husta.org
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng (Cuộc thi) là sân chơi trí tuệ được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
  • 21-03-2014
  • Đinh Văn Chung
Qua 6 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đã được dư luận đánh giá cao,…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
  • 19-03-2014
  • Đinh Văn Chung
Ban tổ chức trân trọng mời các em từ 06 đến 19 tuổi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa…

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng


 


 

|<  1   2   3 … , 10  11  12  >|