Đại học Huế tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 (18/12/2015)

Sáng ngày 18/12, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ Đại học Huế giai đoạn 2011 – 2015 tại hội trường số 03 Lê Lợi. Đến dự có GS.TSKH. Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ban giám hiệu các trường thành viên cùng đông đảo cán bộ giảng viên, sinh viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá một cách toàn diện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nêu bật những thành tựu, đóng góp của Đại học Huế phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong khu vực và cả nước giai đoạn 2011 – 2015; chia sẻ, trao đổi những kết quả hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được cũng như một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ Đại học Huế giai đoạn 2016 -2020 theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong dịp này, Đại học Huế khai trương triển lãm các đề tài, sản phẩm khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên giai đoạn 2011 – 2015 nhằm giới thiệu, phổ biến và tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, ý tưởng, kết quả nghiên cứu có khả năng hoàn thiện và đưa vào ứng dụng, thương mại hóa; đồng thời hướng tới việc gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với hoạt động kinh tế – xã hội của địa phương, khích lệ hoạt động sáng tạo và chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm các sản phẩm khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên giai đoạn 2011 – 2015

Các đại biểu tham quan triển lãm

Ngoài ra, hội nghị ghi nhận, biểu dương và khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015

 

                                                                                     Minh Phong

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: