Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 (24/01/2019)

Ngày 21-22 tháng 01 năm 2019, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức tại Hội trường Đại học Huế. Dự Đại hội có TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam; Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện ưu tú đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Trí tuệ – Sáng tạo – Hội nhập và phát triển” cho Liên hiệp hội

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế  không ngừng phát triển về tổ chức. Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội có 47 hội thành viên, 08 trung tâm khoa học công nghệ, 01 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc với hơn 30.000 hội viên tăng 10.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, có 24 hội hoạt động trong lĩnh vực y tế, 15 hội hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng, kinh tế, quy hoạch, 08 hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ.

Với phương châm: Đoàn Kết – Trí tuệ – Sáng tạo  – Hội nhập và Phát triển, Đại hội đã đề ra mục tiêu: Xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Đại hôi cũng đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới sẽ phát triển thêm 5 hội thành viên, 5 tổ chức KHCN; phát triển thêm 5.000 hội viên mới. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Nâng cao cao chất lượng các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử của Liên hiệp hội và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc; vận động 30 dự án  phát triển từ các tổ chức quốc tế. Nâng cao chất lượng hoạt động sáng tạo khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 48 người, Ban Thường vụ gồm 15 người. GS.TS. Trần Hữu Dàng được tín nhiệm và tái cử Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018-2023.

Hồ Thành

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: