GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA


Vui lòng chọn đúng lĩnh vực theo đúng hoạt động tham gia.
– Hội thi sáng tạo Kỹ thuật có 6 lĩnh vực.
– Cuộc thi sáng tạo TNN-NĐ có 5 lĩnh vực
  • Hoạt động

  • Lĩnh vực

Tên giải pháp


 

Tính mới của giải pháp


Ứng dụng thực tiễn

Hiệu quả kinh tế – xã hội

Thông tin tác giả / đại điện nhóm tác giả