Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) (25/07/2018)

Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII). Đến dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được học tập, quán triệt 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết 28/NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các TCCS đảng tổ chức triển khai kế hoạch 51-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối: tập trung tổ chức triển khai học tập và quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7(khóa XII) đến cán bộ, đảng viên và hoàn thành trong tháng 7/2018 và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết vào điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: