Tin mới
  • 22-01-2021
  • Bùi Thắng
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế với hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đứng hàng đầu cuả cả nước, với hệ thống 10 trường đại học và học viện, nhiều trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào…

Diễn đàn
  • 31-12-2019
  • TS. Bùi Thắng
     Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có đội ngũ trí thức hùng hậu so với cả nước. Đây là một…

Diễn đàn
  • 31-12-2019
  • TS. Bùi Thắng
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhìn nhận như là một cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng…


 Diễn đàn trí thức
Diễn đàn
  • 14-05-2019
  • Đinh Văn Chung
Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật…