Tin mới
 • 05-04-2021
 • Bùi Thắng
Giải pháp nâng cao công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp hội là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; Liên hiệp hội có chức năng tập hợp, đoàn…

Diễn đàn trí thức
 • 22-01-2021
 • Bùi Thắng
Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đứng hàng đầu cuả cả…

Diễn đàn trí thức
 • 14-05-2019
 • Đinh Văn Chung
Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật…

Diễn đàn trí thức
 • 25-03-2019
 • Đinh Văn Chung
Sau thông tin trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh cho học sinh ăn thịt lợn “gạo”, nhiều phụ huynh ở đây ồ ạt…

Diễn đàn trí thức
 • 26-02-2019
 • Đinh Văn Chung
Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội) là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên những người…

Diễn đàn trí thức
 • 20-02-2019
 • Đinh Văn Chung
Qua báo cáo hoạt động trong ba năm gần đây của 200 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam…

Diễn đàn trí thức
 • 15-02-2019
 • Đinh Văn Chung
Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức…

Diễn đàn trí thức
 • 05-12-2018
 • Husta.org
Diễn đàn trí thức trẻ nghiên cứu và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức ngày 4/12 chỉ rõ, trí thức trẻ phải…

Diễn đàn trí thức
 • 29-10-2018
 • Đinh Văn Chung
Theo các tài liệu nghiên cứu hải dương trên thế giới và trong nước cho thấy mực nước đại dương thế giới trong…

Diễn đàn trí thức
 • 05-10-2018
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng gửi đến quý cơ quan, các nhà khoa học, cộng…


 


 

1   2   39  10  11  >|