Tin mới
 • 14-05-2019
 • Đinh Văn Chung
 • HUSTA.org
Những vấn đề cần được nâng cao về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế

Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội. Điều này đã được xác định rõ trong các văn kiện của Đảng và các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như được quy…

Diễn đàn trí thức
 • 25-03-2019
 • Đinh Văn Chung
Sau thông tin trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh cho học sinh ăn thịt lợn “gạo”, nhiều phụ huynh ở đây ồ ạt…

Diễn đàn trí thức
 • 26-02-2019
 • Đinh Văn Chung
Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội) là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên những người…

Diễn đàn trí thức
 • 20-02-2019
 • Đinh Văn Chung
Qua báo cáo hoạt động trong ba năm gần đây của 200 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam…

Diễn đàn trí thức
 • 15-02-2019
 • Đinh Văn Chung
Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức…

Diễn đàn trí thức
 • 05-12-2018
 • Husta.org
Diễn đàn trí thức trẻ nghiên cứu và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức ngày 4/12 chỉ rõ, trí thức trẻ phải…

Diễn đàn trí thức
 • 29-10-2018
 • Đinh Văn Chung
Theo các tài liệu nghiên cứu hải dương trên thế giới và trong nước cho thấy mực nước đại dương thế giới trong…

Diễn đàn trí thức
 • 05-10-2018
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng gửi đến quý cơ quan, các nhà khoa học, cộng…

Diễn đàn trí thức
 • 11-09-2018
 • Đinh Văn Chung
Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là một thủy vực lớn với chiều dài 68km, tổng diện tích mặt nước là 216km2, chiếm…

Diễn đàn trí thức
 • 06-09-2018
 • Đinh Văn Chung
Khai thác khoáng sản nói chung, khai thác đá xây dựng nói riêng là quá trình hoạt động của con người tác động trực…

Diễn đàn trí thức
 • 14-08-2018
 • Đinh Văn Chung
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khoáng sản kim loại như vàng, titan, chì kẽm …; có tiềm năng khá lớn, là những…


 


 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >|