Diễn đàn trí thức
 • 26-09-2017
 • Hồ Thành
Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện của…

Diễn đàn trí thức
 • 23-09-2017
 • Đinh Văn Chung
Sở hữu trí tuệ (SHTT) có vai trò quan trọng với sự tồn vong của doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên vẫn rất ít DN hiểu đúng,…

Diễn đàn trí thức
 • 20-09-2017
 • Husta.org
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh Khẳng định trí thức là vốn liếng quí báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở…

Diễn đàn trí thức
 • 18-09-2017
 • Husta.org
Trách nhiệm là chức trách, nhiệm vụ. Tinh thần trách nhiệm là nhận thức, thái độ của mỗi người đối với chức…

Diễn đàn trí thức
 • 16-09-2017
 • Husta.org
Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin: quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự…

Diễn đàn trí thức
 • 11-09-2017
 • Hồ Thành
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã trải qua 24 năm xây dựng và phát triển (17/9/1993 -…

Diễn đàn trí thức
 • 11-09-2017
 • Husta.org
Đội ngũ trí thức với tư cách là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn…

Diễn đàn trí thức
 • 07-09-2017
 • Husta.org
Từ lâu Thừa Thiên Huế đã được biết đến là một trung tâm giáo dục đào tạo lớn của khu vực miền Trung và cả…

Diễn đàn trí thức
 • 07-09-2017
 • Hồ Thành
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức…

Diễn đàn trí thức
 • 07-09-2017
 • Husta.org
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển. Thực tế chứng minh rằng không…


 


 

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >|