Diễn đàn trí thức
 • 06-09-2017
 • Hồ Thành
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của toàn…

Diễn đàn trí thức
 • 30-08-2017
 • Đinh Văn Chung
Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người luôn chăm lo giáo dục và rèn luyện cho cán bộ Đảng viên và mọi…

Diễn đàn trí thức
 • 27-08-2017
 • Husta.org
Sáng 26/8, tại hội trường Full House, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp…

Diễn đàn trí thức
 • 21-07-2017
 • Husta.org
Không ít đề tài nghiên cứu khoa học tham dự các cuộc thi, hội thi, giải thưởng… có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, cơ…

Diễn đàn trí thức
 • 11-07-2017
 • Đinh Văn Chung
Sở hữu trí tuệ (SHTT) có vai trò quan trọng với sự tồn vong của doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên vẫn rất ít DN hiểu đúng,…

Diễn đàn trí thức
 • 06-07-2017
 • Husta.org
Để khoa học công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cần có sự chung tay của toàn xã…

Diễn đàn trí thức
 • 09-06-2017
 • Đinh Văn Chung
Trong kho tàng di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về khoa học và kỹ thuật là khá đậm…

Diễn đàn trí thức
 • 09-02-2017
 • Nguyễn Doãn Quan
Trong quá trình bôn ba ở ngoài nước, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đương giải phóng dân tộc. Người quyết định đi theo…

Diễn đàn trí thức
 • 09-02-2017
 • Nguyễn Doãn Quan
Khai thác nhân lực tại chỗ nhưng tăng cường tập huấn nghiệp vụ báo chí để họ dù nghiệp dư nhưng làm việc chuyên…

Diễn đàn trí thức
 • 09-02-2017
 • Nguyễn Doãn Quan
Thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa…


 


 

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >|