Diễn đàn trí thức
 • 09-02-2017
 • Nguyễn Doãn Quan
Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi bộ Liên hiệp hội) là hạt nhân chính trị…

Diễn đàn trí thức
 • 05-12-2016
 • Đinh Văn Chung
Đã qua 100 năm nhưng cuộc vận động khởi nghĩa Trung Kỳ cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu…

Diễn đàn trí thức
 • 12-10-2016
 • Husta.org
Cách đây hơn 12 năm, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 990/QĐ-TTg về việc lấy ngày 13 tháng 10…

Diễn đàn trí thức
 • 25-07-2016
 • Husta.org
Quá trình quốc tế hóa và hội nhập quốc tế là xu thế khách quan, tất yếu, diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống…

Diễn đàn trí thức
 • 30-06-2016
 • Nguyễn Doãn Quan
Các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế luôn khẳng định khoa học – công nghệ có vai trò chủ đạo để…

Diễn đàn trí thức
 • 13-04-2016
 • Đinh Văn Chung
Trước hết, phải thống nhất cách hiểu hai khái niệm: Giám sát và phản biện xã hội. Theo tôi, giám sát là việc theo…

Diễn đàn trí thức
 • 07-04-2016
 • Nguyễn Doãn Quan
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội (viết tắt là ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (viết tắt là ĐBHĐND) vẫn dựa trên…

Diễn đàn trí thức
 • 04-02-2016
 • Nguyễn Doãn Quan
Đó là đề xuất được GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thừa Thiên Huế (xin…

Diễn đàn trí thức
 • 03-02-2016
 • Nguyễn Doãn Quan
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đoàn kết là then chốt của thành công. Từ đó, Người xác định phải xây…

Diễn đàn trí thức
 • 29-01-2016
 • Đinh Văn Chung
Trong những năm gần lại đây, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino diễn biến phức tạp, kéo dài có tác động…


 


 

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >|