Diễn đàn trí thức
 • 09-10-2014
 • Đinh Văn Chung
Sự nghiệp cách mạng nước ta đang tiến hành với mục tiêu tạo ra sự tăng trưởng cao về kinh tế, tiến bộ và công…

Diễn đàn trí thức
 • 10-09-2014
 • Nguyễn Doãn Quan
Ngày 24/7 tại thành phố Huế, Hội Phụ sản Thừa Thiên Huế và Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam…

Diễn đàn trí thức
 • 21-08-2014
 • Đinh Văn Chung
Thực tiễn hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã có…

Diễn đàn trí thức
 • 11-08-2014
 • Đinh Văn Chung
Trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào, đội ngũ trí thức luôn là nguồn lực quan trọng đối với sự phát…

Diễn đàn trí thức
 • 30-06-2014
 • Nguyễn Doãn Quan
Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV đã nhận định: “Thừa Thiên Huế là…

Diễn đàn trí thức
 • 11-06-2014
 • Husta.org
Là nhà nghiên cứu sử học, Giáo sư Lê Văn Lan dành nhiều tâm huyết với Huế, nhất là làm thế nào để Huế ngày càng…

Diễn đàn trí thức
 • 09-06-2014
 • Đinh Văn Chung
Trách nhiệm là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình. Con người có bao…

Diễn đàn trí thức
 • 19-05-2014
 • Đinh Văn Chung
Năm 1923, nhà báo Xô viết Osiv Mandelstam đã đưa ra những lời nhận xét rất xác đáng về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi…

Diễn đàn trí thức
 • 16-05-2014
 • Đinh Văn Chung
Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt…

Diễn đàn trí thức
 • 15-04-2014
 • Đinh Văn Chung
Cho đến nay, các căn cứ quân sự của Ukraina ở bán đảo Crimea đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Nga….


 


 

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >|