Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế với vai trò đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức tham gia xây dựng và phát triển quê hương

Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ trí thức Thừa Thiên Huế luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hăng hái hoạt động khoa học và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Thực trạng triển khai, thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị ở Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế được khẳng định có vị thế và vai trò là trung tâm về văn hóa, du lịch, khoa học & công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước. Thừa Thiên Huế có đội ngũ trí thức đông đảo, được đánh giá là đứng thứ nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đứng…

Hiệp định TPP đòi hỏi về khoa học và công nghệ

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – viết tắt TPP) là một hiệp định/thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực thương mại tự do lớn nhất từ trước tới nay, chiếm…

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ

Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, ngành khoa học và công nghệ đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015), Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết “Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghiên cứu sự thích nghi với suy giảm tài nguyên thủy sản đối với nghề cá ở phá Tam Giang

Tài nguyên thủy sản vùng đầm phá Tam Giang ngày càng suy giảm về cả số lượng và chủng loại, điều này đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế của ngư dân, cũng như tài nguyên thiên nhiên. Để đảm bảo thu nhập đáp cuộc sống, ngư dân đã có những chiến lược đa dạng hóa hoạt động tạo thu nhập, thay đổi ngư cụ, gia tăng cường độ và thời gian khai…

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thực trạng và giải pháp

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) có 40 hội thành viên, 11 tổ chức trực thuộc gồm 08 trung tâm hoạt động theo luật KHCN, 02 Câu lạc bộ và 01 nhóm đánh gia tác động môi trường xã hội (SEIA). Cơ quan thường trực của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế gồm Văn phòng, Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Ban Thông…

Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật với việc vận dụng vào phát triển khoa học, công nghệ hiện nay

Những quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật trong bối cảnh, tình hình hiện nay, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI của Đảng đã đề ra Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ của đất nước một…

Người lính, người thầy giáo, thầy thuốc đam mê nghiên cứu khoa học

Sinh năm 1959 trong một gia đình đông con ở xóm Lịch Đợi, Phường Đúc, thành phố Huế. Sớm mang trong mình ước mơ trở thành thầy thuốc, Trần Văn Hoà đỗ vào Trường Đại học Y khoa Huế trước sự ngạc nhiên lẫn nể phục của gia đình và bà con lối xóm. Nhưng khi bước vào năm thứ hai đại học, anh tạm xếp bút nghiên xung phong nhập ngũ theo tiếng gọi…

Nghiên cứu khoa học của học sinh phổ thông góc nhìn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Sự nghiệp cách mạng nước ta đang tiến hành với mục tiêu tạo ra sự tăng trưởng cao về kinh tế, tiến bộ và công bằng về xã hội, cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

1  2  3  4  5