Đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

1. TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

– Tên Trung tâm: Trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ

– Tên viết tắt: CDST

– Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Giám đốc:  ThS. Nguyễn Văn Quế

– Điện thoại: 0914.125.603                   Email:  nvquehue@gmail.com

2. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA

– Tên Trung tâm: Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn Văn Hóa

– Tên giao dịch tiếng nước ngoài: CPED

– Địa chỉ : Số 136 Trường Chinh, thành phố Huế

– Giám đốc : Lê Thị Châu Quỳnh

– Điện thoại : 054.3935414,   Di động: 0979476490

– Email : lethichauquynh@gmail.com

3. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

– Tên Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội

– Tên viết tắt: CSRD

– Địa chỉ: Số 02/33 Nguyễn Trường Tộ, Huế

– Giám đốc:  ThS. Phạm Thị Diệu My

– Điện thoại: 054.3837714; DĐ: 0945.503.508; Fax: 3887314     

– Email: csrd@vnn.vn

4. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

– Tên Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên

– Tên viết tắt: CORENAM

– Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Cư Trinh, thành phố Huế

– Giám đốc: CN Nguyễn Lê Kim Chi

– ĐT:   054.3539229, DĐ : 0913401374;  Fax: 054.3539229

– Email:   letinhchi@gmail.com

– Trưởng Ban Cố vấn khoa học: TS. Ngô Trí Dũng, ĐT: 0914042361; Email: dzungtringo@gmail.com         

5. TRUNG TÂM PHÁT TRIÊN NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG

– Tên Trung tâm: Trung tâm Phát triển Năng lực Cộng đồng

– Tên viết tắt: CYCAD

– Địa chỉ : Số 26 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

– Giám đốc: BS. Phan thị Kim Ngân

– Điện thoại: 0983090650             Email: phankimngan11@gmail.com

6. TRUNG TÂM TƯ VẤN SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

– Tên Trung tâm: Trung tâm Tư vấn sản xuất và Tiêu dùng bền vững

– Tên viết tắt: SPAC Centre

– Địa chỉ: số 10 Nguyễn An Ninh, khu Quy hoạch Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế

– Giám đốc: ThS. Hà Hữu Hồng

– Điện thoại: 054.3816231, DĐ: 0903592386    Email: spac.centre@gmail.com

7. TRUNG TÂM HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG HẢI ĐỨC

– Tên Trung tâm: Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức

– Tên viết tắt: HDC

– Địa chỉ: Số 180 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế.

– Giám đốc: HT. Nguyễn Cầm

– Điện thoại: 054 3896114                 Email: ttdhaiduc@gmail.com

8. TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC GẶP GỠ VIỆT NAM

– Tên Trung tâm: Trung tâm Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam

– Địa chỉ : Số 37 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

– Giám đốc : Ông Đỗ Trinh Huệ

– Điện thoại : 0543.931.093,   Di động: 0914 156 606                        Email : vpdieuphoirvn@gmail.com

9. TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

– Tên Trung tâm: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Phát triển Thủy sản

– Tên giao dịch tiếng nước ngoài: TECHCOFISH

– Địa chỉ : Số 61 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

– Giám đốc : Võ Thị Tuyết Hồng

– Điện thoại : 054.3832163,   Di động: 0903537576

– Email : vietnamtechcofish@gmail.com

10. CLB Trí thức trẻ

– Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Chủ nhiệm: Ông Trần Minh Phong

– Điện thoại: 054 3845 091

11. Nhóm SIEA

– Địa chỉ: Số 02/33 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

– Điện thoại: 054 3845 091,   Fax: 3887314)

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: