Chương trình biểu diễn Festival Huế 2014

Chương trình Festival Huế 2014, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 4 năm 2014, với sự tham gia của 66 đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia, biểu biễn đến tận các vùng nông thôn, bệnh viện. Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc chương trình Festival Huế 2014.

Festival Huế 2014 có các chương trình lễ hội chính, chương trình nghệ thuật, chương trình biểu diễn cộng đồng tại thành phố Huế, chương trình biểu diễn cộng đồng tại các huyện và thị xã.

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung