Tiếp nhận gần 4 tỷ đồng hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt cho vùng đô thị và ven biển (14/07/2017)

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đô thị và vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện Khoa học Môi trường và Trái đất, Trường Đại học Postsdam (Đức) tài trợ với kinh phí gần 4 tỷ đồng. 

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD), đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp nhận và triển khai.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng biến biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái và tang cường vai trò phụ nữ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Các hoạt động chính của dự án gồm có: Lượng giá trị của hệ thống sinh thái dựa vào thích nghị: Rừng ngập mặn ở đầm phá và đề xuất thí điểm trồng rừng ngập mặn ở 2-3 điểm; tăng khả năng chống chịu với ngập lụt đô thị bằng cách tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý lũ lụt; đề xuất đầu tư vào việc cải tạo, duy trì hệ thống thoát nước, trữ nước tự nhiên ở Thừa Thiên Huế; tổ chức các buổi giảng bài cho sinh viên khoa Địa lý – Trường Đại học Khoa học Huế về kết quả nghiên cứu phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đặng Phước Cẩm Lai

Các bài viết khác: