Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế: Thêm động lực đưa đề tài nghiên cứu vào cuộc sống

Cứ hai năm một lần vào các năm chẵn, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Đại học Huế, Sở Khoa học Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế và các sở ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (Giải thưởng). Giải thưởng được trao cho các nhà khoa học và công nghệ,…

Tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016

Ngày 24/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn và Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho 59 công trình sáng tạo Khoa học công nghệ xuất sắc năm 2016. Dự lễ có các ông Bùi Thanh Hà,…

59 đề tài được trao giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2016

Ban tổ chức sẽ tổ chức tôn vinh và trao giải thưởng cho 59 đề tài Sáng tạo Khoa học công nghệ xuất sắc năm 2016 tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2016 được tổ chức truyền hình trực tiếp tại hội trường Trường đại học Sư phạm – Đại học Huế vào ngày 24 tháng 12 năm…

59 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016

Ngày 07/11, Chủ tịch UBND tỉnhThừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016.

59 công trình được xét trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2016

Ngày 19/10, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (Giải thưởng) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành họp để đánh giá công tác chấm thi và xét giải các công trình tham gia Giải thưởng lần thứ VIII, năm 2016

Ứng dụng năng lượng xanh cho nhà máy xử lý nước

Sử dụng nguồn năng lượng xanh để cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ hoạt động của nhà máy xử lý nước là nội dung của công trình do ThS. Trương Công Nam và các cộng sự của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) thực hiện vừa được trao giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2015, công trình giúp…

Hội nghị triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VIII, năm 2016

Chiều 21/4, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) phối hợp với Đại học Huế, Liên đoàn Lao động, Sở Khoa học Công nghệ, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016. Gần 100 đại biểu đại diện các sở, ban,…

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016

Được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm chẵn), Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành…

Mẫu đơn đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế là Giải thưởng được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Họp Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VIII, năm 2016

Sáng 08/4, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải thưởng) đã tổ chức họp để triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức và thông qua Thể lệ giải thưởng lần thứ VIII, năm 2016.

1  2  3  4  5