Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VII – năm 2014

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ là Giải thưởng được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học, công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1  2  3  4  5