Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VII – năm 2014

  • Nguyễn Doãn Quan
  • 24-11-2007
  • 585 lượt đọc

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ là Giải thưởng được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học, công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giải thưởng nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước.

Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014 (Phiếu đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm dưới đây):CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM