Giao ban các đơn vị trực thuộc (25/08/2016)

Sáng ngày 24/8/2016, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc. Tính đến thời điểm này, Liên hiệp hội có 12 đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc gồm 09 trung tâm, 02 Câu lạc bộ và 01 nhóm nghiên cứu đang hoạt động. 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị giao ban là dịp để rà soát, nắm thực tế tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc, qua đó xây dựng kế hoạch quản lý và phối hợp tốt hơn giữa Liên hiệp hội và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời qua đó, Thường trực Liên hiệp hội có cơ sở báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hoạt động của các đơn vị.

Tại hội nghị, Thường trực Liên hiệp hội đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị mình kể cả thuận lợi và khó khăn. Nhìn chung, các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc hiện đang gặp nhiều khó khăn về nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ theo yêu cầu hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chưa phát huy được các thế mạnh của mình để đóng góp vai trò nghiên cứu khoa học của mình cho tỉnh nhà.

Kết luận, Thường trực Liên hiệp hội một lần nữa yêu cầu các tổ chức khoa học thực hiện theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ và một số quy định quản lý khác của nhà nước đối với đơn vị tổ chức khoa học công nghệ; Hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ đã được phê duyệt, cấp phép.

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: