Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh khu Miền Trung, Tây Nguyên năm 2015 (21/10/2015)

Ngày 20/10/2015, tại tỉnh Quảng Trị, Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên năm 2015, kết hợp hội thảo chuyên đề “Tăng cường đoàn kết tập hợp trí thức và củng cố tổ chức hội” và Hội thảo Sáng tạo Kỹ thuật phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị lần thứ II, năm 2015 được tổ chức. Tham dự Hội nghi, Hội thảo có đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội 18 tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và các nhà khoa hoc có đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật hữu ích; về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Mai Thức, UBVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng nông thôn mới tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Du, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị thay mặt Ban tổ chức đã báo cáo đánh giá một số kết quả hoạt động nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian còn lại năm 2015 của Liên hiệp hội các tỉnh khu vực Miền Trung, Tây Nguyên; các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, mô hình tổ chức của Liên hiệp hội địa phương để khắc phục những khó khăn, tồn tại và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội địa phương, phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

GS.TS Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu còn được nghe các nhà khoa học báo cáo kết quả một số công trình nghiên cứu và giải pháp sáng tạo kỹ thuật hữu ích có khả năng chuyển giao ứng dụng khu vực Miên Trung, Tây Nguyên để phục vụ xây dựng nông thôn mới; chứng kiến lễ ký kết chuyển giao 03 đề tài, giải pháp kỹ thuật giữa các nhà khoa học và đơn vị tiếp nhận chuyển giao, trong đó có đề tài “Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu” đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, năm 2014.

                                Lể ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: