HỘI THÀNH VIÊN

Tên hội Chủ tịch Số hội viên Thông tin liên lạc
HỘI TIM MẠCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS.TS. Huỳnh Văn Minh 60 54 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế
0914 062 226 - dr.hvminh@gmail.com
HỘI ĐÔNG Y TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa 370 20 Nguyễn Huệ, TP Huế
0234 382163 - hoidongythuathienhue@yahoo.com.vn drmaihoa@gmail.com
HỘI CHÂM CỨU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa 243 03 Lê Qúy Đôn, TP Huế
0234 382163 - drmaihoa@gmail.com
HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BSCKI. Nguyễn Xuân Chiến 100 Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viên Trung ương Huế 18 Lê Lợi, TP Huế
0913 492 425 - drchienhue@yahoo.com
HỘI GAN MẬT MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN PGS.TS. Lê Lộc 250 Khoa Ngoại, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, TP Huế
0903 521 999 - knthgm@dng.vnn.vn
HỘI NGOẠI KHOA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS.TS. Bùi Đức Phú 60
0903 502 515 -
HỘI PHỤ SẢN KHOA VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS.TS. Cao Ngọc Thành 100 Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, TP Huế
0913410560 - thanhykhue@yahoo.com
HỘI NHI KHOA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS.Phạm Hoàng Hưng 65 165 Trần Phú, TP Huế
0905 108 123 - tsphamhoanghung@yahoo.com
HỘI HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN BS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 300 Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, TP Huế
0234 3845091 - hanhbs1961@yahoo.com.vn
HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Hoàng Văn Tùng 50 Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, TP Huế
0903 594 851 - tunghoahue@yahoo.com
HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ThS Hoàng Thị Tâm 1542 28B Lê Lợi, TP Huế
0234 383 5557 0913 410 559 - tamhue1961@yahoo.com
HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Y HỌC HẠT NHÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS. TS. Hoàng Minh Lợi 120 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, TP Huế
0234 383521 - anhloister@gmail.com
HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ông Phan Cảnh Chương 1500 Phòng Điều dưỡng, bênh viện Trung ương Huế
0914 077 754 - pcchuong@yahoo.com
HỘI DƯỢC HỌC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DS. Phạm Thị Trinh Thuận 103 Trạm y tế Phường Trường An, tp Huế
0914 046 353 - pttthuan@gmail.com
HỘI NỮ HỘ SINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Bà Trần Thị Mai 232 60 Ngô Quyền, TP Huế
0234 3523694 0984 118 643 - hươngrtccd@gmail.com
HỘI TIÊU HÓA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS. TS.Trần Văn Huy 100 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
02343845091 - bstranvanhuy@gmail.com
HỘI DINH DƯỠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Vũ Thị Bắc Hà 165 Trần Phú, TP Huế
0914 126040 - hungha4h@gmail.com
HỘI NỘI TIẾT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS,TS. Trần Hữu Dàng Số 6 Phan Bội Châu, TP Huế
0913 465427 - bsthdang@gmail.com
HỘI ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Lê Văn Thăng 66 Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, tp Huế
0913 496 161 - thanghue56@gmail.com
HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Đỗ Bang 144 28 Nguyễn Tri Phương, TP Huế
0234 3846463 0903 591 041 - dobangkh@gmail.com
HỘI CƠ HỌC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Trần Ngọc Thí 70 TS. Phạm Hoài Thanh, PCT Hội Cơ học, 9/61 Lê Minh, tp Huế
0903 593 595 - phhth@yahoo.com
HỘI TOÁN HỌC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS.TS. Lê Văn Thuyết 26 ThS. Nguyễn Hữu Bi, UV BCH Hội Toán học tỉnh Thừa Thiên Huế, 37 Tuy Lý Vương, tp Huế
0395 135 299 - lvthuyethue@gmail.com nghuubi@yahoo.com
HỘI CÁC NGÀNH SINH HỌC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng 70 Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm Huế 102 Phùng Hưng, tp Huế
- nguyenduchung@huaf.edu.vn
HỘI TIN HỌC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS.Lê Mạnh Thạnh 284 VP Hội Tin học, tầng 2, tòa nhà VNPT, số 08 Hoàng Hoa Thám, tp Huế
0234 3823293 -
HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Huỳnh Văn Kéo 200 Văn phòng Vườn Quốc gia Bạch Mã, số 74 Phạm Văn Đồng, tp Huế
913408626 - keobachma2008@gmail.com
HỘI NUÔI ONG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ThS. Hoàng Hữu Hè 130 Số 221/2 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
0912 625812 - hoangghuuhe52@gmail.com
HỘI LÀM VƯỜN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PCT ThS. Trần Quang Phước 7870 157/2 Lý Nam Đế, tp Huế
0914 066 443 - tquangphuockn@yahoo.com.vn
HỘI SINH VẬT CẢNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ông Nguyễn Hữu Vấn 200 Số 07/28 Lê Thánh Tôn, thành phố Huế
- tonnuthiha@gmail.com
HỘI CHĂN NUÔI THÚ Y TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Nguyễn Văn Hưng 364 62 Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế
0234 352459 - hungccty2012@gmail.com
CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KS. Nguyễn Hữu Lễ Văn phòng đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã, khu qui hoạch Nam Vỹ Dạ, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế
0935 913232 - huulennhue@gmail.com
HỘI NGHỀ CÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PCT TS Nguyễn Quang Vinh Bình 148 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
- hoinghecatth@gmail.com
HỘI KIẾN TRÚC SƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KTS. Hoàng Hải Minh 34 VP Hội KTS, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
0234 3825361 -
HỘI KHOA HỌC THỦY LỢI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KS. Phan Thanh Hùng 82 Chi cục Thủy Lợi và Phòng chống lụt bảo Thừa Thiên Huế, số 8 Trần Cao Vân TP Huế
913458279 - thanhhungclb@gmail.com
HỘI LUẬT GIA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LG. Trần Ngọc Cư 364 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế
0234 3821065 - tttvplthuanhoa@gmail.com
HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ông Phan Trọng Vinh 120 VP Hội QH và PTĐT, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
0234 3822120 0234 3822273 - updahue@gmail.com
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Dương Tuấn Anh 60 73 Phan Đình Phùng, TP Huế
02343837789 - doanhnghiephue@gmail.com
HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ông Trần Đức Minh 100 200 Phan Bội Châu, thành phố Huế
- doanhnghieptretthue@gmail.com
HỘI KẾ TOÁN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ông Trần Bá Mẫn 56 Sở Tài chính, 01 Nguyễn Văn Huyên, thành phố Huế
- tranbaman@thuathienhue.gov.vn
HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ông Võ Văn Chinh 168 Mai Thúc Loan, thành phố Huế
0913 420545 - vvchinh.mttq@gmail.com
CHI HỘI NHÃN KHOA TỈNH THỪA THIÊN HuẾ BS. Trần Đình Lập khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế
0913 412 363 - phamnhuvinhtuyen@gmail.com
HỘI THẤP KHỚP HỌC TỈNH THỪA THIÊN HuẾ PGS.TS. Võ Tam Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, TP Huế
0914 042 443 - votamdr@yahoo.com
HỘI UNG THƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS.TS. Phạm Như Hiệp Tầng 5, tòa nhà ODA, Bệnh viện Trung ương Huế
- nhuhieppham@yahoo.com.vn
HỘI UNG THƯ VÚ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng Tầng 5, tòa nhà ODA, Bệnh viện Trung ương Huế
0913 426 510 - trandinhtung.phd@gmail.com
HỘi KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS.TS. Bùi Đức Phú VP Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế
- luyench@gmail.com husichue@gmail.com www.husic.org.vn
HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ThS. Lê Vĩnh Chiến TT Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế số 06 Lê Lợi, tp Huế
0914 114 292 - chienlv@huecit.vn
HỘI XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUÊ Ông Nguyễn Văn Cao VP Hội Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh số 02 Nguyễn Trường Tộ, tp Huế
-
HỘI CHỐNG ĐAU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GS.TS. Hoàng Khánh Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, TP Huế
0935 776 386 -
HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ Y HỌC DỰ PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS. TS. Võ Văn Thắng Tầng 1, Tòa nhà Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền, Thành phố Huế
02343628454 - hueaphpm@gmail.com
CHI HỘI TRUYỀN NHIỄM - HIV/AIDS THỪA THIÊN HUẾ PGS. TS. Trần Xuân Chương Văn phòng Bộ môn Truyền nhiễm, tầng 3, nhà B, Trường ĐH Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền, TP Huế
02343836527 - chihoitruyennhiemtthue@gmail.com
THÔNG TIN CHUNG
  • 06 Phan Bội Châu, TP Huế
  • 0234 3845091
  • 0234 3898871
  • banthongtinlhhhue@gmail.com
  • Là tổ chức CT-XH tự nguyện của trí thức KH&CN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh TT Huế.
  • Mục đích: là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN đang hoạt động trong các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh TT Huế, điều hòa và phối hợp hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Chức năng & Nhiệm vụ