Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ / Đơn vị công tác

 

Nam

Nữ

 

1

Ông Trần Hữu Dàng

1953

 

Chủ tịch Liên hiệp hội Khóa V

 

2

Ông Bùi Thắng

1972

 

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Khóa V

 

3

Ông Nguyễn Quang Linh

1961

 

Giám đốc Đại học Huế, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Khóa V

 

4

Ông Hồ Đức Hưng

1965

 

Tổng Thư ký kiêm CVP Liên hiệp hội

 

5

Ông  Đỗ Bang

1950

 

Chủ Tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

 

6

Ông Phùng Văn Vinh

1960

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

7

Ông Phan Thanh Hải

1969

 

GĐ Trung Tâm Bảo tồn Di tich Cố Đô Huế

 

8

Bà Trần Thị Mai

 

1956

Phó Chủ Tịch Hội Nữ Trí thức tỉnh

 

9

Ông Huỳnh Văn Minh

1952

 

Chủ Tịch Hội Tim mạch tỉnh

 

10

Ông Ngô Trí Dũng

1974

 

GĐ TT Nghiên cứu và Quản lý tài nguyên

 

11

Ông Hoàng Việt Trung

1967

 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

12

Ông Lê Vĩnh Chiến

1978

 

Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ phần mềm tỉnh

 

13

Ông Hoàng Ngọc Thanh

1955

 

Phó Chủ Tịch Hội Luật gia

 

14

Ông Lê Văn Thăng

1958

 

Chủ Tịch Hội Địa lý Tài nguyên Môi trường

 

15

Ông Dương Tuấn Anh

1954

 

Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh

 

16

Ông Nguyễn  Hữu Bi 

1956

 

Ủy viên BCH Hội Toán học

 

17

Ông Nguyễn Quang Vinh  Bình    

1966

 

 Phó Chủ Tịch Hội nghề cá tỉnh

 

18

Ông Võ Văn Chinh

1955

 

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

 

19

Ông Đinh Văn Chung

1982

 

Phó ban  Ban TT&PBKT, Liên hiệp hội 

 

20

Ông Phan Cảnh Chương

1963

 

PCT Hội Điều dưỡng Thừa Thiên Huế

 

21

Bà Vũ Thị Bắc Hà

 

1957

Chủ Tịch Hội Dinh Dưỡng

 

22

Ông Hoàng Hữu Hè

1952

 

Chủ Tịch Hội Nuôi ong tỉnh

 

23

Bà Đặng Thị Mai Hoa

 

1959

Chủ Tịch Hội Đông Y tỉnh

 

24

Ông Phan Thanh Hùng

1962

 

Chủ Tịch Hội Khoa học Thủy Lợi tỉnh

 

25

Ông Phạm Hoàng Hưng

1957

 

Chủ tịch Hội Nhi khoa tỉnh

 

26

Ông Nguyễn Văn Hưng

1965

 

 Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y tỉnh

 

27

Ông Trần Văn Huy

1964

 

Chủ tịch Hội Tiêu Hóa

 

28

Ông Huỳnh Văn Kéo

1957

 

Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp

 

29

Ông Lê Đình Khánh

1965

 

Ủy viên Thường vụ Hội Tiết niệu Thận học

 

30

Bà Đặng Phước Cẩm Lai

 

1980

 Phó Chánh VP Liên hiệp hội

 

31

Ông Nguyễn Hữu Lễ

1938

 

Chủ Tịch Câu lạc bộ Lâm Nghiệp tỉnh

 

32

Ông Hoàng Minh Lợi

1955

 

Chủ tịch Hội Chẩn đoán hình ảnh

 

33

Bà Trần Thị Mai

 

1956

Chủ tịch Hội Nữ Hộ sinh tỉnh

 

34

Ông Hoàng Hải Minh

1978

 

Chủ Tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh

 

35

Ông Trần Đức Minh

1980

 

Chủ Tịch Hội Doanh nhân trẻ

 

36

Bà Phạm Thị Diệu My

 

1979

GĐ TT Nghiên cứu và Phát triển xã hội

 

37

Ông Trần Minh Phong

1983

 

Phó Chánh VP, Kế toán trưởng LHH, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ

 

38

Ông Lê Bá Phúc

1978

 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

 

39

Ông Nguyễn Xuân Sơn

1981

 

PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông

 

40

Bà  Hoàng Thị Tâm

 

1961

Chủ Tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

 

41

Ông Thích Tuệ Tâm

1956

 

Phó Chủ Tịch Hội Châm cứu

 

42

Ông Phạm Hoài Thanh

1953

 

Phó Chủ Tịch Hội Cơ học

 

43

Ông Cao Ngọc Thành

1958

 

Chủ Tịch Hội Phụ sản tỉnh

 

44

Ông Hồ Thành

1978

 

Phó ban TV,PB&GĐXH, Liên hiệp hội

 

45

Bà Phạm Thị Trinh Thuận

 

1949

Chủ Tịch Hội Dược học

 

46

Ông Nguyễn Đại Viên

1967

 

Chủ Tịch Hội Xây dựng tỉnh

 

47

Ông Phan Trọng Vinh

1953

 

Chủ tịch Hội Quy hoạch PT đô thị tỉnh

 

48

Ông Hồ Thắng

1975

 

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ

THÔNG TIN CHUNG
  • 06 Phan Bội Châu, TP Huế
  • 0234 3845091
  • 0234 3898871
  • banthongtinlhhhue@gmail.com
  • Là tổ chức CT-XH tự nguyện của trí thức KH&CN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh TT Huế.
  • Mục đích: là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN đang hoạt động trong các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh TT Huế, điều hòa và phối hợp hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Chức năng & Nhiệm vụ